ontzegging

Houd spelbrekers buiten de deur!

Hoe werkt het?

Centraal wordt bijgehouden aan wie een ontzegging is opgelegd. Hiervoor wordt een afgeschermde database gebruikt op een aparte beveiligde website. De deelnemers kunnen met een uniek wachtwoord inloggen op deze database. In de database is een aantal persoonsgegevens van de betrokkene terug te vinden. In de database is ook een lijst te raadplegen van deelnemende horecabedrijven.

Op het moment dat de overtreding door de betrokkene wordt begaan, wordt met de politie afgestemd om welk feit het gaat en voor hoe lang volgens het protocol een ontzegging wordt opgelegd. Vervolgens kan een beheerder de ontzegging toevoegen aan het systeem.

Alle ontzeggingen (zowel enkelvoudig als collectief) worden door de politie getekend. Dit gebeurt op het politiebureau. Vervolgens wordt de ontzegging uitgereikt. Als dat niet mogelijk is, wordt de ontzegging aangetekend verstuurd.

Deelnemende horecabedrijven maken de deelname aan het CHO-instrument kenbaar aan gasten door bij hun horecabedrijven een schildje aan te brengen. Op dit schildje staat ‘deelnemer collectieve horecaontzegging’ plus het webadres waar alle achtergrondinformatie te vinden is.

 

Horecaontzeggingen?

Wanneer een deelnemer de overlastgever een CHO (collectieve horecaontzegging (lees: toegangsverbod)) heeft opgelegd, dan geldt deze ontzegging ook meteen voor alle andere deelnemende horecabedrijven. Met één ontzegging wordt een overlastgever dus meteen geweerd uit alle aangesloten bedrijven, zonder dat de persoon in kwestie overlast heeft veroorzaakt in die andere bedrijven.

Bij de CHO slaan de deelnemers de handen ineen, om gezamenlijk overlastgevers uit hun bedrijven te weren. Het toegangsverbod voor horecagelegenheden is gebaseerd op artikel 138 van het Wetboek van Strafrecht.

  • Artikel 138 WvSr, lid 1 Hij die in de woning of het besloten lokaal of erf, bij een ander in gebruik, wederrechtelijk binnendringt of, wederrechtelijk aldaar vertoevende, zich niet op de vordering van of vanwege de rechthebbende aanstonds verwijdert, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.

Het bovenstaande artikel wordt veelal aangeduid als huisvredebreuk. De deelnemers kunnen aan een overlastveroorzaker een toegangsverbod opleggen. Het heeft voordelen om een dergelijk verbod voor meerdere horecabedrijven te laten gelden. Immers, door een toegangsverbod voor alle aangesloten bedrijven te laten gelden, wordt voorkomen dat notoire overlastveroorzakers opnieuw kunnen starten met hun overlastveroorzakende gedrag bij een collega-ondernemer.

Hiermee wordt de veiligheid voor de portiers en de medewerkers in de horeca verhoogd. Bovendien kan het een preventieve werking hebben richting mogelijke daders.